Fakta 5: Utvärdering av överlevnaden hos återutsatt röding i Vättern vid trollingfiske och vertikalfiske

Denna rapport redovisar överlevnad och tid på ytan för röding efter återutsättning vid trollingfiske år 2014 och vertikalfiske år 2015 i Vättern. Vid trollingfisket år 2014 var målsättningen att undersöka effekten av olika hantering efter krokning, samt predation av fågel.
Framsida

Eftersom en relativt stor andel fisk både under och över minimimått återutsätts både vid trollingfiske och vertikalfiske är det viktigt att ta fram tydliga rekommendationer för hur detta kan ske på bästa sätt.