Fakta 6: Redovisning av resultat från undersökningar av grumling och sedimentation i två av Vätterns tillflöden

Under våren och sommaren 2012 genomfördes grumlighetsmätningar och undersökningar med sedimentboxar i två av Vätterns tillflöden inom Jönköpings kommun, Lillån-Bankeryd och Lillån-Huskvarna.
Framsida

I de båda vattendragen föreslås även inventeringar av diken längs vattendragen i samband med högflödessituationer, samt projekteringar av möjliga åtgärder vid idag redan kända punktkällor.