Abborre (Perca fluviatilis)

Allmänt

Abborre är Sveriges vanligaste fiskart och en typisk representant för sjöfisksamhället. Den är grön – brun med rödaktiga fenor och en tydlig mörka ränder på sidorna. Abborren blir drygt 50 cm och kan väga upp emot 3 kg. En abborre över ett kg räknas dock som stor. Sjöar med rikliga kräftbestånd brukar som regel hysa särskilt storvuxna abborrbestånd, så kallade kräftabborrar. Abborren är en varmvattenart som vanligen återfinns på grundare vatten, större abborre fångas framför allt utmed branter och grund längre ut i sjön. I Vättern är abborren vanligast förekommande i det grundare och varmare skärgårdsområdet i sjöns norra del samt i Motalaviken och Karlsborgsviken. Vid sjöns västra kant är Flisen ett historiskt välkänt abborrgrund. Dock finns arten periodvis i god förekomst även i de södra delarna av sjön.

Leken sker under våren till försommaren. Av allt att döma finner abborren sina lekplatser i själva Vättern i hela sjön. Som yngel lever abborren av djurplankton övergår vid en längd av omkring 10 cm till bottenfauna och kräftdjur och byter slutligen vid en längd av cirka 15 cm till en diet bestående av främst fisk, men även kräftor då det finns. En bra tillväxt och hög medelstorlek förutsätter en god tillgång till alla dessa födoobjekt. Vanliga bytesfiskar för abborren i Vättern är stensimpa, spigg och lakungar, när abborren blivit större ökar andelen nors och siklöja i fiskdieten. Under senare år har kräftans betydelse som föda ökat och utgör säkert ett väsentligt inslag i vissa delar av sjön.

Beståndsstatus i Vättern

Abborrbeståndets status bedöms vara måttligt, stabilt på en hållbar nivå i sjön som helhet. Under senare år har uppgifter inkommit från fritidsfiske att beståndet har minskat i sjöns norra skärgårdsdel. Mer kunskap behövs.

TV: Fördelning mellan fångst av abborre från yrkesfisket respektive fritidsfisket 2000, 2003, 2010 och 2015. TH: Uttaget (ton) från yrkesfisket och fritidsfisket för abborre 2000-2015.
Diagram till vänster: Fördelning mellan fångst av abborre från yrkesfisket respektive fritidsfisket 2000, 2003, 2010 och 2015. Diagram till höger: Uttaget (ton) från yrkesfisket och fritidsfisket för abborre 2000-2015.

 

Medelvärde per nät av total vikt av abborre (vänstra X-axeln) och det totala antalet individer av abborre (högra X-axeln) vid provfiske i Vättern mellan åren 2005-2017 vid lokalerna Kråk/Flisen och Norrgrundet.

Vidare läsning

Artfakta abborre – Artdatabanken
Förvaltningsplan för fisk och fiske i Vättern 2017-2022 – Abborre
Fisketips – Abborre
Resursöversikt – Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.