Björkna (Blicca bjoerkna)

Illustration: ©Linda Nyman/ArtDatabanken SLU.

Allmänt

Björknan, som liknar braxen, förekommer i södra Sverige huvudsakligen på lägre nivåer och har en mycket liten spridning på sydsvenska höglandet. Björknan trivs bäst i grunda vegetationsrika sjöar och lugnflytande åar.

Björknan har en max vikt runt 1 kg.

Björknan i Vättern

Vättern med sitt klara och näringsfattiga vatten inte är någon sjö som passar björknan särskilt bra. Utbredningen i Vättern är mycket begränsad och i samband med provfisken har björkna endast fångats i det inre skärgårdsområdet och i anslutning till ett par tillrinnande vattendrag. Arten finns dessutom i Munksjön och Rocksjön i anslutning till södra delen av Vättern.

Vill du veta mer?

Artfakta björkna – Artdatabanken