Gädda (Esox lucius)

Allmänt

Gäddan är en utpräglad rovfisk som i vissa fall kan nå en längd närmare 1,5 m och en vikt på upp till 25 – 30 kg. En gädda över en meter räknas dock som stor. Gäddan är mycket vanlig i Sverige och förekommer i många skiftande typer av sjöar och vattendrag. Mindre gäddor föredrar grunda vegetationsrika vikar med ett lugnt vatten. Gäddan leker på grunda vegetationsbottnar som värms upp snabbt på våren. Lämpliga lekhabitat återfinns främst i Vätterns norra del. Avsaknad av lämpliga gäddlekplatser i den södra delen av sjön medför att gäddorna här istället söker sig upp i tillrinnande vattendrag för sin lek. Av allt att döma utnyttjar gäddor i södra Vättern till exempel Munksjön och översvämningsmarker utmed Huskvarnaåns och Domneåns nedre delar för sin lek. Gäddynglen livnär sig på djurplankton men snart övergår dieten till att innehålla i princip bara fisk. Ofta specialiserar sig gäddan på speciella vanligt förekommande bytesfiskar som t.ex. mört, benlöja och siklöja. Gäddan äter även kräftor men är ingen predator av betydelse för denna art. Undantaget de norra skärgårdsområdena är Vättern ingen lämplig gäddsjö varför beståndet sett till hela sjön är naturligt sparsamt.

Gäddan är en mycket uppskattad sportfisk och mycket stora individer kan påträffas i Vättern. Inget riktat yrkesmässigt fiske bedrivs efter arten i Vättern även om vissa fångster sker främst i norra delen av sjön.

Beståndsstatus i Vättern

Gäddbeståndets status bedöms som god trots att det under senare år inkommit muntliga uppgifter (från fritidsfiskare) att stora individer i beståndet har minskat i sjöns norra skärgårdsdel. För Vättern finns ingen lämplig metod för att följa upp gäddbeståndet. Tillgång till reproduktionsområden bedöms vara begränsad och mer kunskap behövs.

TV: Fördelning mellan fångst av gädda från yrkesfisket respektive fritidsfisket 2000, 2003, 2010 och 2015. TH: Uttaget (ton) från yrkesfisket och fritidsfisket för gädda 2000-2015.
Diagram till vänster: Fördelning mellan fångst av gädda från yrkesfisket respektive fritidsfisket 2000, 2003, 2010 och 2015. Diagram till  höger: Uttaget (ton) från yrkesfisket och fritidsfisket för gädda 2000-2015.

Vidare läsning

Artfakta gädda – Artdatabanken
Förvaltningsplan för fisk och fiske i Vättern 2017-2022 – Gädda
Fisketips – Gädda
Resursöversikt – Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.