Sarv (Scardinius erythropthalmus)

Illustration: ©Linda Nyman/ArtDatabanken SLU.

Allmänt

Sarven liknar mörten men är lite högre, mer guldfärgad och har oftast klarröda fenor. Den har en maxvikt strax under två kg men är normalt betydligt mindre. Arten trivs i vegetationsrika grundområden i sjöar och vattendrag med varmt vatten. Leken sker under våren till försommaren i vegetationsrika grundområden.

Sarven i Vättern

Vättern är långt ifrån någon typisk sjö för sarv, vilket avspeglas i de fåtaliga fångster av arten som gjorts i samband med provfisken. Vätterns sarvbestånd måste betraktas som svagt, vid provfisken har sarv endast fångats i Duvfjärden och Karlsborgsviken. Den förekommer dock mer talrikt i flera sjöar uppströms Vättern, till exempel i Rocksjön och Munksjön i södra Vättern.

Vill du veta mer?

Artdatabanken

Rapport 127: Förvaltningsplan fisk och fiske Vättern 2017-2022