Lämna synpunkter till arbetet med den nya förvaltningsplanen för fisk och fiske i Vättern!

I höst har du chansen att vara med och tycka till om innehållet i den kommande förvaltningsplanen för fisk och fiske i Vättern. Förvaltningsplanen tas fram av Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske i Vättern och används som ett rådgivande underlag till förvaltningen av fisk och fiske. Det kommer vara fysiska möten i Hjo 29 september och Borghamn 5 oktober, samt ett digitalt möte 18 oktober.

Anmälan krävs för att vi ska kunna planera mötena så bra som möjligt och för att vi ska kunna bjuda alla på något ätbart. Du anmäler dig här:

https://link.webropol.com/s/forvaltningsplanfiskvattern

Under mötena kommer vi bland annat att diskutera

  • Vision och mål för fisk och fiske i Vättern
  • Hur ska vi nå målen?
  • Arternas betydelse för olika kategorier fiskare
  • Mål för fritidsfisket och yrkesfisket

Tid och lokalisering för möten

  • Hjo, Hotell Bellevue, torsdag 29 september kl 17:30-20:30 (anmälan senast 26 september)
  • Borghamn, Borghamn strand, onsdag 5 oktober kl 17:30-20:30 (anmälan senast 2 oktober)
  • Digitalt via Zoom, tisdag 18 oktober kl 17:30-20:30 (anmälan senast 16 oktober)

Mer information om arbetet med planen

Uppdatering av förvaltningsplan för fisk och fiske i Vättern