Uppdatering av förvaltningsplan för fisk och fiske i Vättern

Samförvaltning Fiske Vättern bjuder in dig att delta på träff nummer 2 vid en av följande tre träffar

  • Hjo, Hotell Bellevue, torsdag 20 april kl 17:30-20:30 (anmälan senast april): karta
  • Gränna, Gyllene Uttern, tisdag 25 april kl 17:30-20:30 (anmälan senast 21 april): karta
  • Digitalt via Zoom, torsdag 27 april kl 17:30-20:30 (anmälan senast 25 april)

Syfte och upplägg för träffarna

Syftet är att diskutera följande:

  • Återkoppling från träff 1 i höstas (vad är viktigt i arbetet med planen, arternas betydelse för fisket, mål för fisket och åtgärdsförslag)
  • Riktlinjer – hur ska vi jobba för att nå de mål vi satt upp
  • Resursfördelning

Vi inleder de fysiska träffarna med en matigare macka och startar mötena strax innan klockan sex. Därefter guidar vi er igenom olika underlag, gruppdiskussioner och övningar där ni får möjlighet att lämna input till vårt arbete med revidering av planen. 

Sprid gärna informationen och glöm inte att anmäla dig senast datumen ovan!

Anmälan

Anmälan sker via anmälningsformulär senast datumen ovan.

För frågor maila vatternvardsforbundet@lansstyrelsen.se eller ring Malin Setzer (010-223 63 61) .

Vad händer efter träffarna?

Materialet från träffarna kommer tas med tillbaka, sammanställas, bearbetas och på olika sätt arbetas in i förvaltningsplanen för fisk och fiske.

Ambitionen är att en remissversion av förvaltningsplanen för fisk och fiske kommer finnas klar i oktober 2023 och att planen i sin helhet kommer fastställas våren 2024.

Bakgrund

Centralt inom fiskförvaltningen i Vättern är att yrkesfiskare, fritidsfiskare, forskare, myndigheter och andra intressenter gemensamt samlas för att föra dialog om förvaltningen. Det är en av grundförutsättningarna för en ekosystembaserad fiskförvaltning. Detta görs sedan 2005 inom Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske Vättern. Samförvaltningen kommer därför att ansvara för revideringen av den befintliga förvaltningsplanen i samråd med berörda aktörer. Förvaltningsplanen är ett samverkansdokument som används som ett rådgivande planeringsverktyg, och anger mål, riktlinje samt åtgärder för den framtida förvaltningen av fisken och fisket i Vättern.

Förvaltningsplan för 2017-2022 hittar du här: Rapport 127: Förvaltningsplan fisk och fiske Vättern 2017-2022