Rapport 100: Munksjöns framtid?

Förhoppningen är att följande rapport ska kunna utgöra kunskapsunderlag i olika sammanhang. Rapporten kan också leda till tankar och diskussioner. Delarna i rapporten är var för sig publicerade med olika syften t ex tillståndsprövningar för byggnation eller industri, eller t o m i annan rapportserie. Historiska återblickar ges i ett par dokument om hur Munksjön kunnat bli så förorenade som den är. Genom samla del rapporterna ska det vara lättare att få tag i samlad information om sjön. Samtliga delar återges med medgivande från författarna.
Framsida av rapport 100

Idag är miljösynen större och nya tag görs för att mildra Munksjöns åkommor. Staden har vänt Munksjön framsidan till och man ser numera sjön som en tillgång – en attraktionskraft i samhällsutvecklingen. Industriutsläppen har minskat och förbättras fortlöpande. Det vi idag upplever är trots allt bättre än det var för 50 år sedan – det är dock inte ett hållbart miljötillstånd. Diskussioner pågår alltjämnt om vad som är bäst för sjön, vad som är möjligt – både ekonomiskt och miljömässigt. Kanske kan Munksjön åter bli stadens samlingspunkt med friluftsliv, fiske, vattenskidor och rodd
och dessutom bli ansedd som en positiv tillgång?