Rapport 102: Förvaltningsplan för fisk och fiske i Vättern 2009-2013

Föreliggande rapport är den första planen som har tagits fram för fisk och fiske i Vättern med inriktning för ett långsiktigt hållbart fiske i Vättern. ”Förvaltningsplanen för fisk och fiske i Vättern” är ett samverkansdokument och är tänkt att användas som ett laneringsverktyg,vilket anger riktlinjer och mål för den framtida förvaltningen av fisken och fisket i Vättern.
Framsida

Förhoppningen är att denna förvaltningsplan ska sammanföra den samlade kunskapen och definiera de åtgärder som behövs för att skapa ett långsiktigt hållbart fiske, samt vända de långsiktigt neråtgående trenderna. Tidsperioden den avser är 2009-2013, varefter en avstämning planeras att genomföras.