Rapport 105: Årsskrift 2009

Kopplat till is är vattentemperatur, vilket mäts dagligen vid Motala vattenverk. Har kan bl a utläsas att såväl medeltemperaturen som maxtemperatur ökar för varje år.
Framsida

Vätternvårdsförbundet har genom att granska olika källor kunnat ställa samman en historisk återblick de senaste 130 åren. Med vissa antagande skapas så en lång tidsserie och man kan utläsa trender till exempel att Vättern i sin helhet är islagd ca en gång var tredje år, att en isvinter ofta följs av flera mm. Det ar dock inte så att det är vart tredje år! Det framgår också att antalet isvintrar de två senaste decennierna varit få i förhållande till tidigare.