Rapport 128: Årsskrift 2017

Vätternvårdsförbundet kan också konstatera att det är viktigt att förmedla alla resultat på ett vis så det når ut och på ett begripligt vis. Rapporter utgör alltjämt den grund som även små snabba inlägg eller annonseringar måste vila på. Hemsidan samlar det mesta i denna väg. Under 2018 kommer förbundet att jobba vidare med att göra informationen mer lättillgängliga.
Framsida

På förbundsstämman 2017 har ett viktigt styrdokument kunnat fastställas Förvaltningsplan för fisk och fiske. Tillsammans med Vatttenvårdsplan och Bevarandeplan för Natura 2000 (reviderad sådan avses fastställas på stämman 2018) samlar förbundet en inte oväsentlig del av bedömningsunderlaget för Vättern. En grundkurs om miljön i Vättern så att säga. Men det finns självklart mer på andra ställen, i andra system som bidrar till kunskapsunderlaget.