Rapport 139: Årsskrift 2019

Här redovisas resultat från den löpande miljöövervakningen.