Rapport 153: Analys av lekfiskräkning öring 2004-2021

I den här rapporten utvärderas resultaten från lekfiskräkningen av öring i Vätterns tillflöden mellan åren 2004-2021. Lekfiskräkningen bedrivs till största del av frivilliga rapportörer runt om Vättern, vars bidrag är ovärderligt för miljöövervakning av öringen i Vättern.
Framsida_rapport 153

En god kunskap om den lekmogna andelen individer i en fiskpopulation kan bland annat ge värdefull information om den förväntade rekryteringen i populationen, samt ge indikationer på eventuella miljöstörningar. Ett sätt att skatta andelen lekmogna individer i en vandrande fiskpopulation är att räkna hur mycket fisk som söker sig upp i de tillrinnande vattendragen på hösten för lek. Lekfiskräkningen av öring i Vätterns tillflöden har, som en del i miljöövervakningen av Vätterns fiskbestånd, pågått sedan 2004. Ett drygt femtiotal av Vätterns tillflöden har besökts på höstarna i samband med lekfiskräkningen av öring under perioden 2004-2021. De besökta vattendragen återfanns runt hela Vättern, men med en dominans utmed den västra och södra sidan av sjön.


I föreliggande rapport redovisas data från lekfiskräkningen av öring på höstarna i Vätterns tillflöden under perioden 2004-2021. Resultaten visar att det inte har skett några påtagliga förändringar över tid sett till antalet lekande öringar i Vätterns tillflöden som helhet. Däremot förekommer såväl positiva som negativa trender i enskilda vattendrag.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.