Rapport 159: Årsskrift 2022

Här redovisas resultat från den löpande miljöövervakningen.
Framsida av rapport 159

Många olika aktörer deltar och bidrar aktivt och/eller genom finansieringen till dessa undersökningar: Medlemmar i förbundet, Havs- och Vattenmyndigheten, Länsstyrelser, frivilliga och fiskeföreningar med flera.