Rapport 21: Årsredogörelse 1979

Redogörelse över utbyggda och planerade avlopps­ regeringsanläggningar, beräknad föroreningstillförseln till Vättern.
Framsida

Sammanfattning av under­ sökningar utförda huvudsakligen 1979 i Vättern och dess tillflöden.