Rapport 22: Årsredogörelse 1980

Redogörelse över utbyggda och planerade avlopps­ reningsanläggningar, föroreningstillförsel till Vättern, sammanfattning av undersökningar­ utförda 1980 i Vättern och dess tillflöden.
Framsida

Viss redovisning av undersökningen är utförda åren1970 – 1980.