Rapport 24: Årsredogörelse 1982

Redogörelse för 1982 över Vätterns och dess tillflödens användning ur vattenvårdssynpunkt och sammanfattning av undersökningar utförda i Vättern och dess större tillflöden.
Framsida

De kemiska undersökningarna visar i stort sett stabila förhållanden i sjön.