Rapport 25: Årsredogörelse 1983

Avloppsvattnet från i stort sett alla tätorter vid Vättern och dess till­ flöden behandlas i reningsverk med biologiska och kemiska·steg.
Framsida

Endast en mindre del av tätortsbefolkningen är ansluten till avloppsreningsverk med lägre behandlingsgrad.