Rapport 34: Vättern en unik sjö med en unik fauna

Skriv utdrag (del 1 av sammanfattning) här.
Framsida

Den här rapporten har upprättats på uppdrag av Vätternvårdsförbundet. Rapporten syftar till att beskriva försurnings-, förorenings- och naturvärdesstatus inom Vätterns strandzoner