Rapport 4: Fysikaliska, kemiska och biologiska data för Vättern 1967 och dess tillflöden

Kommittén för Vätterns vattenvård har i sen år 1967 sammanställda och utgivna rapporten nr 3 redovisat resultat huvudsakligen från under augusti och november månader år 1966 utförda undersökningar i Vättern och dess tillflöden.
Framsida

Resultaten från huvudsakligen 1967 års undersökningar redovisas i denna rapport.