Rapport 45: Miljögifter i röding och abborre i Vättern 1996

Kvicksilverkoncentrationen rödingmuskel från Vättern är 1,5-7 ggr högre jämfärt med vad uppmätts i röding från Abiskojaurc och Tjulträsk i Norrbotten.
Framsida

Trots ett lågt provantal ger töreliggande materia! en uppfattning av de skillnader i miljögifts­ koncentrationer mellan abborre och röding som vi kan förvänta oss. Det hittillsvarande materialet är dock otillräckligt fur att göra en kalibrering mellan arterna med godtagbar säkerhet.