Rapport 47: Årsskrift 1997

Vätternvårdsförbundets Årsskrift 1997 skiljer sig en del från tidigare årsskrifter. När miljöövervakningen av Vättern övergick från central till regional nivå 1996 reviderades också. programmet (Vätternvårdsförbundets rapport nr 38). I föreliggande årsskrift av­ rapporteras 1996 års resultat från olika underökningar som ingår i det nuvarande programmet. Detta program gäller för åren 1996"1998 och en mer omfattande utvärdering och rapportering sker vid treårsperiodens slut.

I år har vi också valt att lägga med en sammanfattning av de faktarapporter som publicerats under 1997, för att ge en mer samlad bild av Vätternvårdsförbundets undersökningar under året.