Rapport 5: Bedömning av vattenbeskaffenheten i Vättern

Kommittén för Vätterns vattenvård har i rapporterna nr 3 och 4 redovisat resultat huvudsakligen från åren 1966 och 1967.
Framsida

Undersökningarna har utförts enligt program upprättat i samråd med Statens vatteninspektion, Väg och vattenbyggnadsstyrelsens vatten och avloppsbyrå.