Rapport 53: Årsskrift 1998

Sammanfattning av resultat från den löpande miljöövervakningen i Vättern och dess tillflöden.
Framsida

Sammanfattning av resultat från den löpande miljöövervakningen i Vättern och dess tillflöden