Rapport 62: Fiske och fiskar i Vättern

Länsstyrelserna i Jönköpings, Östergötlands, Västra Götalands samt Örebro län har ett regionalt ansvar för fisket Vättern medan Fiskeriverket har det centrala ansvaret.
Framsida

För att underlätta och tydliggöra samverkan har länsstyrelserna gemensamt utarbetat ett samverkansdokument som antagits i beslut 2001-03-30. Länsstyrelsen i Jönköpings har samordningsansvaret.