Rapport 63: Seatrack Vättern en användarhandledning

Detta dokument är en enkel användarhandledning för Seatrack Vättern, ett simuleringsprogram för spridning av ämnen i Vättern. Programmet används för beräkning och presentation av spridningen av olika ämnen i Vättern. Programmet är en skräddarsydd version av SeaTrack, ett GISbaserat programsystem för partikelspårning i vatten framtaget av SMHI.
Framsida

Med hjälp av programmet kan användaren studera hur olja sprider sig, avdunstar, löses eller strandar beroende på väder-, vind- och strömförhållanden. Programmet kan även användas för lösta och sjunkande substanser, samt för flytande föremål.