Rapport 78: Konsekvensklassificering för Vättern

Syftet med projektet har varit att slutföra konsekvensklassificeringen av Vättern och samt dess tillrinnande vattendrag med avseende på farliga godsolyckor
Framsida

Resultatet av utförd konsekvensklassificering oberoende om man ser till riskerna för både själva vattendraget och Vättern eller enbart för Vättern visar att det är många vattendragspassager som får en hög riskpoäng.