Rapport 8: Vätterns geologi

På uppdrag av Kommittén för Vätterns vattenvård har Sverige, geologiska undersökning, i anslutning till arbeten med vattenvårdsplan för Vättern utfört en översiktlig geologisk utredning över Vättern och dess tillrinningsområde.
Framsida

Utredningen är redovisad i en liten upplaga.