Rapport 87: Kräftprovfiske i Vättern 2003

Provfisket skedde på 31 transekter runt sjön med ca 10 km mellanrum. Sammanlagt blev det 1310 mjärdnätter fördelade på 130 st. s.k.10-burarslang. Provfisket bedrevs på mellan 3 och 50 meters djup.
Framsida

Länsstyrelserna i Örebro, Jönköping, Västra Götaland och Östergötland har tillsammans med Fiskeriverkets kontor i Örebro utarbetat planer för att följa signalkräftans utveckling i Vättern. Signalkräftan är en främmande art i Vättern (och i Sverige) och introducerades 1969 i Alsen i norra Vättern. Dess påverkan på Vätterns ekosystem är oklar. För att få en bättre bild av beståndets storlek, sammansättning och utbredning som kan användas vid resursförvaltning har ett kräftprovfiske genomförts under juli-september 2003.).