Rapport 9: Undersökning av Vättern och dess tillflöden 1969 och 1970

Rapport nr 9 omfattar redovisning- av de biologiska och kemiska undersökningarna.
Framsida

Kommittén i samarbete med naturvårdsverkets  limnologiska har  undersökt under 1969 och 1970.