Rapport 92: Årsskrift 2006

Ännu ett år har gått och med det redovisas här resultaten från den samordnade miljöövervakningsprogrammet för Vättern. Undersökningsmomenten spänner från allt mellan fågel, fisk och mittemellan.
Framsida

Ett moment, elfiske i vattendrag, redovisades redan under föregående år varför det inte ingår i årets årsskrift. Vi hänvisar därför till Årsskriften 2005 för redovisning av detta övervakningsmoment).