Rapport 93: Undervattensvegetation i Vättern 2005

Vättern har undersökts med avseende på undervattensvegetation inom Natura 2000 sedan 2003 och inventeringar utförs även som en del av Vätterns återkommande miljöövervakning. Vid 2005 års inventering har både nya och äldre lokaler inventerats
Framsida av rapporten

Under 2005 har ungefär 70 km av Vätterns strandlinje översiktligt ”scannats” efter submers vegetation i syfte att hitta lämpliga lokaler som sedan har inventerats med fastställd metod för basinventering enligt Natura 2000 med utökade parametrar för miljöövervakning.