Ta chansen att vara med och bidra till kommande förvaltningsplan för fisk och fiske i Vättern!

Nu kan du vara med och tycka till om innehållet i den kommande förvaltningsplanen för fisk och fiske i Vättern. Förvaltningsplanen tas fram av Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske i Vättern och används som ett rådgivande underlag till förvaltningen av fisk och fiske. Samförvaltning Fiske i Vättern bjuder in dig att delta på träff nr 2. Du kan välja på fysiskt eller digitalt deltagande.

Anmälan krävs för att vi ska kunna planera mötena så bra som möjligt och för att vi ska kunna bjuda alla på något ätbart. Du anmäler dig här:

https://link.webropol.com/s/ForvaltningsplanFiskeDel2

 

Under mötena kommer vi bland annat att diskutera

  • Återkoppling från träff nr 1 i höstas
  • Riktlinjer – hur ska vi jobba för att nå de mål vi satt upp
  • Resursfördelning

 

Tid och lokalisering för möten

  • Hjo, Hotell Bellevue torsdag 20 april kl 17:30-20:30 (anmälan senast 17 april)
  • Gränna, Gyllene Uttern tisdag 25 april kl 17:30-20:30 (anmälan senast 21 april)
  • Digitalt via Zoom, torsdag 27 april kl 17:30-20:30 (anmälan senast 25 april)

 

Mer information om arbetet med planen

Uppdatering av förvaltningsplan för fisk och fiske i Vättern