Styrelsemöte 12 oktober 2023

Välkommen till styrelsemötet!

Plats

Länsstyrelsen, Jönköping (GoogleMaps).
(Endast på plats)

Tid

12 oktober 2023, kl 10:00 – 12:30;
Drop-in fika från kl 09:30; Gemensam lunch efter mötet;
Efter lunch information om Munksjön

Kallelse och dagordning

Bilagor

Bilaga 1 (punkt 4)

 • (a) Stämma: 20230515                                         
 • (b) Styrelse: 20230412                                          
 • Verksamhetsutskottet (VU):
  • (c) 221213                                                 
  • 230919 (på gång)               
 • Samförvaltning Fiske:
  • (d) 20230302                                          
  • (e) 202306                                              

Bilaga 2 (punkt 5)

Se epost/kalenderbokning