Styrelsemöte 12 april 2023

Välkommen till styrelsemötet!

Plats

Hotell Bellevue, Hjo.
(Endast på plats)

Tid

12 mars 2023, kl 10:00 – 12:30;
Drop-in fika från kl 09:30; Gemensam lunch efter mötet; efter lunch information om fisket i Vättern

Kallelse och dagordning

Bilagor

Bilaga 1 (punkt 5)

(a) Styrelseprotokoll 221011

(b) VU 220906

(c) VU 221213 (på gång)

(d) VU 230309

(e) Samförvaltning 221027

(f) Samförvaltning 220302 (på gång)


Bilaga 2 (punkt 6)

Se epost/kalenderbokning


Bilaga 3 (punkt 7)

(a) Förslag till verksamhetsberättelse 2022

(b) Förslag till arbetsprogram 2024

(d) Medlemmar 2023-24

(e) Inkommen motion från Aktion Rädda Vättern