Leaderinsatser med koppling till Vättern i framtiden

Nyligen bjöd Leader Vättern in Leaderområdena runt Vättern till en träff i Granvik för att diskutera möjligheter till fortsatta satsningar i Vättern nu när Leader Vättern avvecklas. Träffen mynnade ut i att Leaderområdena runt Vättern bildar ett nätverk för att kunna hantera inkomna projektförslag rörande Vättern. Mycket positivt tycker vi i Leader Vättern! Har du […]

Rökt Vätternsik får skyddad ursprungsbeteckning inom EU

Foto: Jordbruksverket Rökt Vätternsik blir den 15:e svenska produkten som får skyddad beteckning inom EU. Det är Vätterns Fiskareförbund som ansökt och nu fått godkänt av EU-kommissionen. Fisket och rökningen har en lång historia i Vättern och rökt Vätternsik var länge ansedd som en eftertraktad delikatess. Nu hoppas man att ursprungsmärkningen ska ge ett nytt […]

Kräftfiske i Vättern 2022

Fredagen den 26 augusti klockan 17:00 startar årets kräftfiske för allmänheten på Vättern. Här kan du läsa om vilka regler som gäller för årets kräftfiske. Från och med 2020 har kräftfiskereglerna ändrats i och med Havs- och vattenmyndighetens nya föreskrifter. Nu är det tre helger som är tillåtna att fiska kräftor för allmänheten varje år […]

Rapport 127: Förvaltningsplan fisk och fiske Vättern 2017-2022

Denna förvaltningsplan är, som tidigare, ett samverkansdokument och är framtagen av Vätternvårdsförbundets utskott Samförvaltning Fiske tillsammans med myndigheter, forskare, olika kategorier fiskande och andra intressenter runt Vättern. Främsta syftet är att använda förvaltningsplanen som ett rådgivande planeringsverktyg där riktlinjer och mål för den framtida förvaltningen av fisk och fiske i Vättern är presenterade.