Mört (Rutilus rutilus)

Allmänt

Mörten skiljs från andra närstående arter på bl.a. att ögats iris är röd. Mörten är en art som lever såväl strandnära som mer pelagiskt men sällan på större djup än 10–12 meter. Leken sker på våren, vanligtvis i maj, då mörten uppsöker grunda vegetationsrika områden eller i vissa fall även tillrinnande vattendrag. Avsaknad av lämpliga lekområden och miljöer som passar småmört i södra Vättern gör att mörten i denna del av sjön uteslutande består av större individer. De minsta mörtarna äter främst djurplankton, men övergår sedan under sitt andra levnadsår till små bottendjur och växtdelar. Mörten är som liten en viktig bytesfisk för rovfiskar under det att större mörtar i högre utsträckning kan vara en födokonkurrent till abborre.

Mörten föredrar lugna mer näringsrika vatten vilket gör att Vätterns exponerade stränder inte utgör någon miljö som mörten trivs i. Vid provfisken har mört framför allt fångats i de norra delarna av Vättern. Rikliga mängder av mörtyngel har även noterats vid de strandzonsfisken som utförts i norra Vättern. I den södra delen av Vättern har däremot inga mörtyngel fångats, vilket styrker antagandet att mörten i här istället söker sig upp i angränsande sjöar eller tillrinnande vattendrag för sin lek.

Mörten har en maxvikt runt 1,5 kg.

Beståndsstatus i Vättern

Beståndsstatusen för mört bedöms som god. Mört är talrikast i sjöns norra del  samt i Munksjön/Rocksjön.

Vidare läsning:

Artdatabanken
Resursöversikt – Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.