Hjälp oss med nya vattenvårdsplanen för Vättern!

Under året pågår revidering av vattenvårdsplanen för Vättern och nu har du möjlighet att lämna input till den nya planen.
Hällristning av en båt i Hästholmen

Vätternvårdsförbundet bjuder in till workshop för revidering av vattenvårdsplanen för Vättern.

Syftet är att diskutera vision och mål för Vätterns miljökvalitet. Planen förväntas gynnas genom bred samverkan och förankring, och vi vill gärna redan under framtagningsskedet få in många och diversa synpunkter och idéer för att stärka samsyn, inriktningar och därmed arbetet för en bättre miljö i Vättern.

Plats och tid
  • Gränna – Hotell Grenna, 14 oktober 2022, kl 9:30-12:30 eller
  • Hjo – Hotell Bellevue, 17 oktober 2022, kl 9:30-12:30

Anmälan

Anmäl dig via anmälningsformulär: https://link.webropol.com/s/VattenvardsplanVattern, senast den 11 oktober 2022.

Anmälan krävs för att vi ska kunna planera mötena så bra som möjligt (och för att kunna bjuda på lunch).

Mer information

Mer information finns här: vattern.org/vatternvardsforbundet/revidering-vattenvardsplan/

Läs den aktuella planen här: vattern.org/rapport-122-uppfoljning-av-vattenvardsplan/