Leader Vättern har avslutats

Bild från Leader Vätterns avslutande stämma den 25 oktober. Foto: Inger Trodell Dahl.

Föreningen Leader Vättern har stöttat 26 projekt som förbättrat samverkan, jobbat med att sprida information om Vättern, utvecklat fisket och ökat kunskapen om Vätterns fiskbestånd. Leader Vätterns projekt har omsatt totalt drygt 19 miljoner kronor. – Vi har åstadkommit mycket för Vätterns utveckling, men nu skickar vi stafettpinnen vidare till de andra Leaderområdena runt Vättern […]

Detta har Leader Vättern bidragit till

Bild på det nya servicehuset i Granviks hamn delfinansierat av Leader Vättern.

2022 var sista året med havs- och fiskeriprogrammet för Leader Vättern. Leader Vättern har lämnat EU-bidrag till projekt som varit inriktade på fisk och fiske i Vättern. Under 2023 avslutas föreningen Leader Vättern. Vi vill tacka alla våra projektägare för bra projekt som genomförts under åren! Här på vattern.org finns nu en sammanfattning vad Leader […]

Delta i framtagandet av den nya förvaltningsplanen för fisk och fiske i Vättern!

I höst har du chansen att vara med och tycka till om innehållet i den kommande förvaltningsplanen för fisk och fiske i Vättern. Det kommer vara fysiska möten i Hjo och Borghamn, samt ett digitalt möte. Förvaltningsplanen tas fram av Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske i Vättern och används som ett rådgivande underlag till förvaltningen av fisk […]