Vad simmar i Vätterns tillflöden?

Undrar du vad som simmar i Vätterns tillflöden? Under slutet på mars månad placerade Länsstyrelsen i Örebro län ut en så kallad fiskräknare i Forsaån vilken mynnar i Vätterns nordöstra del.

Höstutsättning av lax i Vättern

Under slutet på september månad genomfördes höstens utsättning av lax. Sportfiskarna som ansvarar för laxutsättningarna meddelar att det vid tillfället sattes ut totalt 14 000 laxsmolt av Gullspångsstam.

Kräftfiske i Vättern 2023

Fredagen den 25 augusti klockan 17:00 startar årets kräftfiske för allmänheten på Vättern. Här kan du läsa om vilka regler som gäller för årets kräftfiske.

Rapport 153: Analys av lekfiskräkning öring 2004-2021

Framsida_rapport 153

I den här rapporten utvärderas resultaten från lekfiskräkningen av öring i
Vätterns tillflöden mellan åren 2004-2021. Lekfiskräkningen bedrivs till
största del av frivilliga rapportörer runt om Vättern, vars bidrag är
ovärderligt för miljöövervakning av öringen i Vättern.

Rapport 151: Inventering av gäddyngel

Framsida av rapporten

Den omisskännliga gäddan förekommer i nästan alla sötvatten i Sverige, och Vättern är inget undantag. Vättern och i synnerhet den norra delen är känd för sina storvuxna gäddor som lockar sportfiskare från hela Sverige.

Fakta Nr 1: 2020 Kort redovisning av lekfiskräkningen i Vätterns tillflöden våren 2020

Fakta 1_2020

Räkning av lekande harr i Vätterns tillflöden har pågått sedan 1997 som en del i den regionala miljöövervakningen av Vättern. Mellan åren 1997 och 2004 utfördes detta av Fiskeriverkets utredningskontor i Jönköping på uppdrag av Vätternvårdsförbundet och under dessa år följdes två vattendrag, Röttleån cirka 5 km söder om Gränna på Vätterns östra sida respektive Hornån cirka 10 km norr om Habo på den västra sidan.

Fakta Nr 2: 2019 Kort redovisning av lekfiskräkningen i Vätterns tillflöden våren 2019

Fakta 2_2019

Räkning av lekande harr i Vätterns tillflöden har pågått sedan 1997 som en del i den regionala miljöövervakningen av Vättern. Mellan åren 1997 och 2004 utfördes detta av Fiskeriverkets utredningskontor i Jönköping på uppdrag av Vätternvårdsförbundet och under dessa år följdes två vattendrag, Röttleån cirka 5 km söder om Gränna på Vätterns östra sida och Hornån cirka 10 km norr om Habo på den västra sidan.