Utmaningar

De största miljöutmaningarna för Vätterns ekosystem framåt bedöms bestå av miljögifter, invasiva arter och klimateffekterna.  Anledningen är just Vätterns karakteristiska – ett näringsfattig kallvattenekosystem med lång omsättningstid – som gör sjön särskilt känslig mot dessa utmaningar. De samma tre utmaningar pekas ut av bland annat de nordamerikanska stora sjöar.  En viktig del i Vätternvårdsförbundet arbete […]

Pågående projekt

Förutom de reguljära undersökningar inom den samordnade miljöövervakningen för Vättern genomförs ett flertal projekt. Det kan handla om undersökningar av nya frågeställningar eller ämnen, och görs i många fall i samarbete med universitet, nationella myndigheter och/eller de andra två svenska stora sjöar.  Nedan har vi listat några av dem. Rapporter från avslutade projekt hittar du […]

Pågående projekt — kopia

Förutom de reguljära undersökningar inom den samordnade miljöövervakningen för Vättern genomförs ett flertal projekt. Nedan har vi listat några av dem. Rapporter från avslutade projekt hittar du under Publikationer.   

Mikroskräp

2015 och 2017 analyserades mikroskräp i ytvatten från Vättern, samt Vänern, Hjälmaren och Mälaren. För att komplettera denna undersökning undersöktes mikroplast i sediment från Vättern (samt Vänern och Mälaren). Läs mer om mikroplast i ytvatten här. Utförare: Örebro UniversitetFinansiärer:  Vätternvårdsförbundet, Vänerns vattenvårdsförbund, Mälarens vattenvårdsförbund, Naturvårdsverket.Tid: 2019-2021Rapport: Rapport 145: Mikroplast i sediment från Vänern, Vättern och Mälaren

Ny rapport om signalkräftan i Vättern

Foto av en årsyngel av kräfta. Foto: Anders Asp (SLU)

Signalkräftan har under de senaste 20 åren skapat goda förutsättningar för bland annat yrkesfisket i sjön, som en viktig ekonomisk resurs. Men det finns också frågetecken kring hur arten påverkar kringliggande arter och miljö.

Vätternliv

Vill du veta mer om Vättern? Sedan 2021 finns en sida (Vätternliv.se) med syfte att tillgängliggöra mer överskådlig information om Vättern och dess ekosystem som inte kräver någon förkunskap. Sidan är indelad i tre olika huvuddelar: sjön, livet och hoten. Följ din nyfikenhet och lär känna livet i Vättern, förstå samband och utmaningar. Sjön Livet […]

Undersökningar

Vätternvårdsförbundet samordnar miljöövervakning i Vättern, det vill säga de undersökningar som behövs för att följa upp kraven som ställs på miljöövervakning – både genom olika direktiv – men även för att följa Vätterns värden, och som genomförs regelbundet enligt beslutat program. Andra aktörer i detta samordnade program för Vättern är Länsstyrelserna runt sjön samt SLU […]

Förhöjda halter av PFOS i röding från Vättern

Länsstyrelserna runt Vättern går idag ut med information om förhöjda halter PFOS i röding från Vättern. Vid provtagning av röding i Vättern konstaterade Länsstyrelserna runt sjön förhöjda halter av PFOS.

Fisheries co-management in Lake Vättern

Fisheries Co-management of Lake Vättern A fisheries co-management group was started in 2005. When it first established it was one of five pilot co-managament groups in Sweden, in different areas. Back then the group received financial support from national authorities. From 2009 and onwards, the group has been financed by EMFF through Leader Vättern. The […]

Arbetsgrupper i Samförvaltning Fiske Vättern

Arbetsgruppens roll är att bereda sakfrågor och återkommande relaterad information till Samförvaltningen som tar beslut i frågan. Nedan följer en kort presentation av respektive arbetsgrupp och deras uppdrag: Fisketillsyn Deltagare: Länsstyrelserna (inklusive tillsynsmän), Sportfiskarna, Yrkesfiskarena, Fritidsfiskare. Uppdrag: Samordna fisketillsynen i Vättern. Det inkluderar att ta fram en plan för tillsynen i Vättern. Representanterna ges möjlighet att lyfta fram […]

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.