Invasiva främmande arter i Vättern

Invasiva främmande arter kan ställa till med stora problem genom att exempelvis konkurrera ut inhemska arter och sprida smittor. I dag finns det flera kända främmande arter i Vättern, här listar vi några ”värstingsarter” som finns i eller nära Vättern: Större rovmärla (Dikerogammarus villosus) Större rovmärla (Dikerogammarus villosus) har sitt ursprung vid Kaspiska havet. Den […]

Välkommen till Förbundsstämman 2023!

Plats Hotell Norra Vättern, Askersund. Södra Infarten 3, 696 30 Askersund Tid Måndagen 15 maj 2023, kl 10-11 Efter stämman fortsätter mötet med information för de som vill till ca kl 15.30 (se program nedan). Anmälan Via webformulär: Anmälan till förbundsstämman. Sista dagen för anmälan är den 8 maj. Kallelse, program och dagordning Presentation från […]

Styrelsemöte 12 oktober 2023

Välkommen till styrelsemötet! Plats Länsstyrelsen, Jönköping (GoogleMaps).(Endast på plats) Tid 12 oktober 2023, kl 10:00 – 12:30;Drop-in fika från kl 09:30; Gemensam lunch efter mötet; Efter lunch information om Munksjön Kallelse och dagordning Bilagor Bilaga 1 (punkt 4) Bilaga 2 (punkt 5) Se epost/kalenderbokning

Revidering av vattenvårdsplan för Vättern

Inbjudan till workshop för revidering av Vattenvårdsplan för Vättern Vätternvårdsförbundet bjuder in till workshop för revidering av vattenvårdsplanen för Vättern. Gränna – Hotell Grenna, 14 oktober 2022, kl 9:30-12:30 eller Hjo – Hotell Bellevue, 17 oktober 2022, kl 9:30-12:30 Syfte och upplägg Syftet är att diskutera vision och mål för Vätterns miljökvalitet. Planen förväntas gynnas […]

Välkommen till Vätterndagen!

Denna höst bjuder Vätternvårdsförbundet – äntligen – in till Vätterndagen, och detta för tionde gången! Tid: 20 september 2022 kl. 9:00 – 17:00Plats: Sjöängen, Askersund Temat för i år är ”Fågel, fisk och mittemellan.” Anmäl dig här!Obs! Sista dagen för anmälan är den 13 september!Dagen är kostnadsfri men det finns ett begränsat antal platser. Program […]

På gång för harren 2022

Stödutsättning av harryngel För andra året av tre har rom tagits från harr i tre vattendrag samt en sjöleklokal. Mängden rom som kunnat kläckas fram till utsättningsklara yngel har varit god. I första hand sätts yngel tillbaka där rommen togs men en del används till förstärkning och återintroduktion i utvalda vattendrag. Denna åtgärd är ingen […]

Skrivelser

En av Vätternvårdsförbundets uppgift är att bevaka Vätterns intressen, och det gör vi bland annat genom att lämna synpunkter i tillståndsärenden. Här kan du läsa förbundets yttranden i olika ärenden. Obs! Här redovisas endast ”större” Vätternärenden, det vill säga denna sida är inget komplett arkiv. Kontakta kansliet för äldre skrivelser. 2023 Promemorian ”Tillfällig åtgärd för […]

Förbundets styrdokument

Vattenvårdsplan för Vättern Innehåller samlad bedömning av miljötillstånd och åtgärder för att säkerställa Vätterns övergripande värden. Vattenvårdsplanen är uppbyggd enligt de nationella miljökvalitetsmålen och fastställd vid ordinarie förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet. Vattenvårdsplanen är ett frivilligt dokument skriven på ett överskådligt vis med enkla diagram över så kallade indikatorer för olika delmål. Revidering pågår under 2021-2022. Förvaltningsplan […]

PFAS i Vättern

Den senaste tiden har det pratats mycket om PFAS och Vättern. Men vad är PFAS, hur mycket finns det i Vättern, varifrån kommer det och vad händer nu? Vad är PFAS? PFAS är ett samlingsnamn för en grupp av runt 10000 högfluorerade och industriellt framställda kemikalier. PFAS har mycket användbara egenskaper: de är vatten-, fett- […]

Naturlighet i ekosystemet

Idag har vi kännedom om cirka 15 så kallade främmande arter i Vättern, dvs arter som inte naturligt förekommer i sjön och har – avsiktligt eller oavsiktligt –  spridits till sjön av människan. Alla främmande arter ställer inte till med problem, men några är invasiva och kan då påverka den biologiska mångfalden och samhället. Invasiva […]