Pågående projekt — kopia

Förutom de reguljära undersökningar inom den samordnade miljöövervakningen för Vättern genomförs ett flertal projekt. Nedan har vi listat några av dem. Rapporter från avslutade projekt hittar du under Publikationer.