Vätterndagen 20 september 2022

Efter en pandemipaus inbjuder Vätternvårdsförbundet för tionde gången – äntligen! – till Vätterndagen.Temat för i år är ”Fågel, fisk och mittemellan”. Datum: 20 september 2022Plats: Askersund Boka gärna in dagen redan nu! Mer information, program och anmälan kommer efter sommaren.

Mycket på gång för harren i Vättern

Nu leker harren i Vättern. Inventeringar visar att mängden lekande harrar i flera vattendrag minskat till kritiskt låga nivåer. I vissa vattendrag riskerar harren att slås ut av ytterligare försämring. Därför genomförs det under våren stora insatser för att rädda harren i Vättern.

Ny rapport: rödinglekprovfiske i Vättern

En röding under provfisket

I den här nya rapporten redovisas resultatet från de provfisken som genomförts på rödingens lekplatser i Vättern under 2000-talet. Provfiskena har bedrivits under två perioder, 2004-2009 och 2017-2020, och har bidragit till ett viktigt faktaunderlag om Vätternrödingens lekplatser och om dess lekpopulation.

Ny rapport om signalkräftan i Vättern

Foto av en årsyngel av kräfta. Foto: Anders Asp (SLU)

Signalkräftan har under de senaste 20 åren skapat goda förutsättningar för bland annat yrkesfisket i sjön, som en viktig ekonomisk resurs. Men det finns också frågetecken kring hur arten påverkar kringliggande arter och miljö.

Rapport 149: Signalkräftans påverkan på Vätterns ekosystem

Framsida av rapport 149

Sammanfattning Vätternvårdsförbundets ”Förvaltningsplan för fisk och fiske i Vättern 2017-22” definierar följande åtgärdsbehov: ”Utreda signalkräftans effekter på Vätterns ekosystem” (Setzer 2017). Detta är den huvudsakliga anledningen till att föreliggande rapport har färdigställs. I detta sammanhang är det också viktigt att poängtera att signalkräfta är en kontroversiell art. Samtidigt som det är en betydelsefull art för […]

Förhöjda halter av PFOS i röding från Vättern

Länsstyrelserna runt Vättern går idag ut med information om förhöjda halter PFOS i röding från Vättern. Vid provtagning av röding i Vättern konstaterade Länsstyrelserna runt sjön förhöjda halter av PFOS.