Rapport 155: Makrofyter i Vättern 2018-2020

Följande rapport redovisar en makrofytinventering genomförd i Vättern 2018 – 2020. Undersökningen är gjord i 18 geografiskt avgränsade delområden i Vättern. En del av dessa områden har inte inventerats tidigare medan andra har valt ut som lämpliga miljöövervakningslokaler tidigare.

Rapport 154: Årsskrift 2021

Vätternvårdsförbundets roll och uppdrag är att samordna miljöövervakning för Vättern, med syfte att bedöma hela Vätterns kemiska och biologiska tillstånd och utveckling, jämföra med mål, upptäcka miljöproblem och följa åtgärder. Den löpande miljöövervakningen som redovisas här utgör grunden i vår kunskap om Vättern.

Rapport 152: Miljögifter i fisk från Vänern, Vättern och Mälaren 2021

Under 2021 har fisk från Mälaren, Vänern och Vättern insamlats för analys av metaller, prioriterade farliga ämnen samt särskilt förorenande ämnen. Syftet var att få utökat underlag för klassning av miljögifter enligt vattendirektivet samt följa upp nationella miljökvalitetsmål.

Svampangrepp på öring

En öring med tydlig svampangrepp dvs vita fläckar på huden.

Just nu leker öringen i de vattendrag som mynnar i Vättern. Leken är en påfrestning för öringen och varje år drabbas en del av svampangrepp (syns som vita fläckar) vilket är helt naturligt. Dessa svampangrepp kan i vissa fall leda till att öringen dör, vilket framförallt visar sig på utlekt öring. Rapporter om svampangripenfisk har […]

Öringens och rödingens dag 30/10

Under mitten på oktober till mitten på november kan du se rödingen och öringens lek. Det här är ett av de stora naturskådespelen runt Vättern som dessutom vi människor kan få njuta av. Söndag den 30 oktober är det rödingens och öringens dag. Under dagen har du möjlighet att se rödingar som leker på riktigt […]

Vätterndagen 20 september 2022

Efter en pandemipaus inbjuder Vätternvårdsförbundet för tionde gången – äntligen! – till Vätterndagen.Temat för i år är ”Fågel, fisk och mittemellan”. Datum: 20 september 2022Plats: Askersund Boka gärna in dagen redan nu! Mer information, program och anmälan kommer efter sommaren.

Mycket på gång för harren i Vättern

Nu leker harren i Vättern. Inventeringar visar att mängden lekande harrar i flera vattendrag minskat till kritiskt låga nivåer. I vissa vattendrag riskerar harren att slås ut av ytterligare försämring. Därför genomförs det under våren stora insatser för att rädda harren i Vättern.

Ny rapport: rödinglekprovfiske i Vättern

En röding under provfisket

I den här nya rapporten redovisas resultatet från de provfisken som genomförts på rödingens lekplatser i Vättern under 2000-talet. Provfiskena har bedrivits under två perioder, 2004-2009 och 2017-2020, och har bidragit till ett viktigt faktaunderlag om Vätternrödingens lekplatser och om dess lekpopulation.