Hjälp oss att utveckla Vätternvårdsförbundet!

Vad tycker du om förbundets verksamhet idag? Och hur kan vi förbättra och utveckla den? Vilka utmaningar ser du både för Vättern och för din organisation, och hur kan förbundet jobba för att bemöta dessa utmaningar? Vi vill veta vad du tycker!

Välkommen till förbundsstämman 8 maj!

Djäknesundet i Karlsborg

Den 8 maj träffas vi på Karlsborgs Fästning (Fästningsteatern) för förbundsstämman. Efter stämman fortsätter dagen med information om Vätterns miljötillstånd, genomförda undersökningar och projekt, och aktuella frågor i/runt Vättern. Mer information, alla handlingar och anmälan hittar du här: Välkommen till förbundsstämman. Vi ses!

Rapport 158: Glacialrelikta kräftdjur i Mälaren, Vänern och Vättern 2021

De sju glacialrelikta kräftdjuren – sjösyrsa, Limnocalanus macrurus, vit-märla, pungräka (två arter), taggmärla och skorv – påträffas i Sverige end-ast i två sjöar: Vänern och Vättern. Arterna spelar en viktig roll i sjöarnas ekosystem som bland annat fiskföda.

Denna rapport redovisar undersökningarna från Vänern, Vättern och Mälaren i augusti 2021

Inventering av större rovmärla i Vättern

Artbestämning av märlkräfta.

I början på året påträffades den invasiva arten större rovmärla (Dikerogammarus villosus) i Vättern. Arten är en ”värstingsart” och det är extremt olyckligt att den nu finns i Vättern.

Ny rapport: Bottenfauna vid Vätterns stränder 2022

Vätterns strandzon uppvisar en hög biologisk mångfald med många sällsynta arter – arter som inte alls är typiska för en sjö i södra Sverige, och som är ett exempel för Vätterns unikhet. Hösten 2022 inventerades tolv lokaler runt hela Vättern, för första gången sedan 2014.

Rapport 156: Bottenfauna vid Vätterns stränder 2022

Vätterns strandzon uppvisar en hög biologisk mångfald med många sällsynta arter – arter som inte alls är typiska för en sjö i södra Sverige, och som är ett exempel för Vätterns unikhet. Hösten 2022 inventerades tolv lokaler runt hela Vättern, för första gången sedan 2014.