Publikationer

Rapport 158: Glacialrelikta kräftdjur i Mälaren, Vänern och Vättern 2021

De sju glacialrelikta kräftdjuren – sjösyrsa, Limnocalanus macrurus, vit-märla, pungräka (två arter), taggmärla och skorv – påträffas i Sverige end-ast i två sjöar: Vänern och Vättern. Arterna spelar en viktig roll i sjöarnas ekosystem som bland annat fiskföda.

Denna rapport redovisar undersökningarna från Vänern, Vättern och Mälaren i augusti 2021

Rapport 156: Bottenfauna vid Vätterns stränder 2022

Vätterns strandzon uppvisar en hög biologisk mångfald med många sällsynta arter – arter som inte alls är typiska för en sjö i södra Sverige, och som är ett exempel för Vätterns unikhet. Hösten 2022 inventerades tolv lokaler runt hela Vättern, för första gången sedan 2014.